Menu

82 opatření pro lepší pohyb městem.
Plzeň má Plán mobility do roku 2025.

Doprava ovlivňuje život Plzeňanů každý den. Plán mobility ovlivní dopravu na příští desetiletí. Zajímá vás více? Vítejte na webu Plánu udržitelné mobility Plzně.

Loading
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide1.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide2.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide3.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide4.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide5.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide6.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide7.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide8.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide9.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide10.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide11.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide12.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide13.pnglink
http://mobilita-plzen.cz/images/headers/slide14.pnglink
«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování o realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.

Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

Investiční strategie města Plzně se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

PUMP zahrnuje celkem 82 opatření různých typů, zatříděných do 24 balíčků. Ty sdružují opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové provázanosti či stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech. Ve většině případů mají dílčí záměry v balíčku opatření různé nositele, což zvyšuje nároky na koordinaci mezi různými subjekty.

Z pohledu Plzně znamená realizace PUMP kapitálové výdaje města ve výši 2,3 miliardy Kč za období let 2016 – 2025. Společně s investicemi partnerů na straně státu, kraje, městských firem a s maximálním možným využitím evropských a národních dotačních programů vyšplhá celková hodnota investic do dopravního systému Plzně na 13,1 miliardy Kč za sledované období.

Příprava PUMP proběhla formou nadstandardního zapojení městských subjektů a odborné i laické veřejnosti. Největším úkolem odborného týmu bylo shromáždit podněty ze širší veřejnosti, propojit je se záměry města v různém stupni přípravy, vyhodnotit dopady záměrů a vybrat takové, které odpovídají nastaveným cílům v dopravní mobilitě Plzně. Proces přípravy PUMP probíhal od dubna 2014 do ledna 2016 podle metodiky doporučené Evropskou komisí od německé společnosti Rupprecht Consult. Během této doby byly uspořádány čtyři workshopy a dva průzkumy v řadách veřejnosti. 

Všechny důležité dokumenty PUMP jsou k dispozici v sekci Ke stažení v podobě souhrnné zprávy i průběžných výstupů z projednávání s odbornou i laickou veřejností.

Titulka   PUMP Schema